XRISM Project Team
総件数 6
 • タシロ マコト
  Makoto Tashiro
  理工学研究科
  教授
 • イシダ マナブ
  Manabu Ishida
  宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系
  教授
 • ワタナベ シン
  Shin Watanabe
  宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系
  准教授
 • Hiroya Yamaguchi
  宇宙科学研究所
  准教授
 • カネマル ヨシアキ
  Yoshiaki Kanemaru
  宇宙科学研究所
  宇宙航空プロジェクト研究員
 • オガワ ショウジ
  Shoji Ogawa
  宇宙科学研究所
  宇宙航空プロジェクト研究員